Grundläggande skötsel av hund

Hur hunden ska uppfostras och aktiveras skiljer sig ibland åt beroende på vilken typ av hund man har. Trots det finns det en del grundläggande saker man måste göra för att hunden ska må bra.

En hund måste aktiveras och träffa människor och andra djur. De måste ha sällskap i flera timmar varje dag och de bör aktiveras under dagen. Hunden ska rastas minst var sjätte timme under dagen. Äldre hundar och valpar bör rastas oftare. Håller man hunden i en hundgård permanent ska den minst en gång om dagen rastas på en annan plats.

Det är viktigt att varje dag ge djuret tillräckligt med näringsrikt och välbalanserat foder. Matar man flera hundar vid samma tillfälle ska det ske utan att de stör varandras matro. Håller man hunden inomhus ska den hela tiden ha tillgång till vatten. Bor den däremot i hundgård ska den ges vatten åtminstone två gånger om dygnet.

De utrymmen som används av hunden ska anpassas efter antalet djur. Varje hund ska ha en mjuk liggplats som är torr och ren. I rastgårdar måst det finnas tillgång till både skugga och sol, samt skydd mot blåst och regn. Det måste även finnas någon form av koja samt en upphöjd liggplats.

Hundägaren är alltid ansvarig för vad hunden gör. Som ägare har man till uppgift att förhindra djuret från att skrämma eller störa andra djur och människor. Man riskerar annars att bli ersättningsskyldig för de skador hunden orsakar.