Räddningshundar

Räddningshundarnas huvudsakliga uppgift är att hitta människor som försvunnit. De kan bland annat söka efter människor i rasmassor efter jordbävningar. För att klara av det hårda arbetet krävs att hunden klarar av ansträngande miljöer. Höjder, eld, rök, lösa underlag och buller är saker en räddningshund måste kunna acceptera. Man tränar dem till att söka över större områden efter människor samt markera eventuella instängda personer. Hundarna bidrar på så vis till att räddningspersonalens arbete underlättas och fler liv kan räddas.

Hundarna kan även användas vid andra typer av händelser och katastrofer. De kan exempelvis göra stora insatser vid sjöräddningsinsatser, tågolyckor samt sökningar efter försvunna personer.

Alla hundar uppnår inte kraven för att utbildas till räddningshund, men alla oavsett ras kan testas. Det är hundens egenskaper som är avgörande. Den måste vara arbetsvillig och snabbt kunna komma igång med räddningsarbetet. Samtidigt är det viktigt att den har en förmåga att koppla av efter att jobbet är avslutat. Höfter och armbågar måste godkännas och djuret måste vara yngre än fem år. Vill man utbilda sin hund och sig själv ska man kontakta Svenska Brukshundsklubben, då det är de som ansvarar för utbildning av tjänstehundar.